Tanulj angolul a saját tempódban!
Kezdőknek, újrakezdőknek: angol oktatás, angol tanulás, angol feladatok, angol tesztek!


 

 

 

15. lecke

Tanuljunk meg válaszolni

Where? - Hol?

 

Ha erre a képre kattintasz, akkor megtalálod képes szótárunkat, ahol a 25 lecke szavait tanulhatod meg. Ha tanulás közben a szavakat illetően lemaradnál, innen mindig tudsz ismételni.

 

 


 

Ez a lecke  kissé hosszabb a megszokottnál. Sok szót kell megtanulnod és begyakorolnod, légy alapos.

Hallgasd meg a 15. lecke szavait, mondd hangosan. (Ha a lejátszó nem jelenik meg, válts át másik böngészőre kérlek):

Br

US

 

park (párk) brit angol /pɑːk/ amerikai angol /pɑːrk/ - nagy füves terület, fákkal körülvéve városokban, általában az ott lévő emberek számára, akik sétálhatnak, gyerekeikkel játszhatnak - park


cinema (szinömö) /ˈsɪn.ə.mə/ - az a hely, ahova filmet nézni járnak az emberek - mozi


hotel (ho'tel) /h əʊ ˈtel/ olyan hely, ahol fizetsz a szobáért, ha ott szeretnél aludni, és étkezni is tudsz - szálloda


bank (benk) /bæŋk/- olyan szervezet, ahol az emberek és vállalatok be tudják fektetni a pénzüket, vagy ahol hitelt kérhetnek, pénzt válthatnak, illetve a hely, ahol ezt intézik - bank


supermarket ('szupömárkit) brit angol: /ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/ amerikai angol: /ˈsuːpɚˌmɑːr-/ - nagy bolt, amely sokféle élelmiszert és más terméket árul. Az emberek leveszik az árut a polcokról, majd a kasszánál kifizetik - szupermarket


post office (pószt ofisz) /pəʊst ˈɒf.ɪs/ - ezen a helyen bélyegeket, levélborítékot árulnak, leveleket és csomagokat tudunk feladni - posta


café vagy cafe (keféj) /ˈkæf.eɪ/ - olyan étterem féle, ahol egyszerű és gyorsan elfogyasztható ételeket is felszolgálnak, de főleg kávézni, teázni lehet - kávézó

Megjegyzés: A brit angolban a köznapi nyelvben a kávézó neve: caff (kef) /kæf/


where (wer) /wer/ - mely helyen vagy mely helyre - hol, hova


box (boksz) /bɒks/ - négyzet vagy téglalap alakú tartó, melynek általában fedele is van - doboz


Most pedig tanuljuk meg a hol kérdőszó használatát.

Hol van a kutya? - Where is the dog?

A kutya ott van. - The dog is there.


A where szót megint csak összevonhatjuk az IS igével.

Megjegyzés: A where szót "hallhatod" összevonva az ARE igével is, de írásban ritkábban. Most csak az IS igével történő összevonást gyakoroljuk.

Where's the dog?


1. feladat: Gyakorold a fenti helyek mindegyikével a kérdést. Kérdezz rá, hol vannak. Használd az összevont alakokat, hiszen ez a gyakoribb a beszélt nyelvben, és hozzá kell szoknod. Gyakorolj hangosan!!!

park - Where's the park? - Hol van a park?

hotel - Where's the hotel? - Hol van a szálloda?

cinema - Where's the cinema? - Hol van a mozi?

bank - Where's the bank? - Hol van a bank?

supermarket - Where's the supermarket? - Hol van a szupermarket?

post office - Where's the post office? - Hol van a posta?

café - Where's the café? - Hol van a kávézó?

2. feladat: A fenti mondatokat gyakorold többes számban is.

park - Where are the parks? - Hol vannak a parkok?

hotel - Where are the hotels? - Hol vannak a szállodák?

cinema - Where are the cinemas? - Hol vannak a mozik?

bank - Where are the banks? - Hol vannak a bankok?

supermarket - Where are the supermarkets? - Hol vannak a szupermarkets?

post office - Where are the post offices? - Hol vannak a posták?

café - Where are the cafés? - Hol vannak a kávézók?

 


VÁLASZOLJUNK A HOL KÉRDÉSRE

ELÖLJÁRÓSZAVAK

Az angolban a magyarral ellentétben a helyre utaló ragok helyett külön szót vagy szavakat használ, ezeket hívjuk elöljárószavaknak. Míg mi azt mondjuk: a templomban, ők azt mondják: in the church.

Az in szócska fejezi ki, hogy mely hely belsejében. Ahogy megfigyelheted, ez a szó a főnév előtt helyezkedik el.

3. feladat: ismételd a mondatokat hangosan, egészen addig, amíg folyékonyan nem megy. Próbálj meg saját magad is alkotni pár mondatot.in
/ɪn/ (in) - valaminek a belsejében: The cat is in the box. - A macska a dobozban van.

vagy valamilyen utcán, utcában (például: in Oxford street)

Mint látod, az in szót nem a főnévhez tapasztja, mint mi a ragjainkat, hanem elé teszi.

Ezen a ponton már neked is képesnek kell lenned számtalan mondatot alkotnod, hiszen több mint 50 szót tanultál meg a 15 lecke alatt.

További mondatok az IN szóval.

Mary's in the bank. - Mary a bankban van.

Tom and Bob are in the cinema. - Tom és Bob moziban vannak.

The students are in the supermarket. - A diákok a szupermarketben vannak.

The umbrella isn't in the fridge. - Az esernyő nincs a hűtőben.

Is the white house in this street? - A fehér ház ebben az utcában van?

What's in the glass? - Mi van a pohárban?

What's in the hamburger? - Mi van a hamburgerben?

The pretty woman's in the restaurant. - A csinos nő az étteremben van.in front of /ɪn'frʌntəv/ (in fránt öv)  - (valami/valaki) előtt: The cat's in front of the box. - A macska a doboz előtt van.

További mondatok az IN FRONT OF szóval.

I'm in front of the church. - A templom előtt vagyok.

The boys are in front of the school. - A fiúk az iskola előtt vannak.

The teachers aren't in front of the cinema. - A tanárok nincsenek a mozi előtt.

Is the child in front of the table? - A gyerek az asztal előtt van?

What's in front of the hotel? - Mi van a szálloda előtt?

The dog's in front of the window. - A kutya az ablak előtt van.

Are the men in front of the café? - A férfiak a kávézó előtt vannak?corner /ˈkɔː.nər / (kórnőr) - az a pont, ahol két vonal, utca, felület stb találkozik - sarok

További mondatok a CORNER szóval:

at the corner of  (et zhö cónör ov) - (valamilyen utca) sarkán: The post office is at the corner of Market Street. - A posta a Market Street sarkán van.

Természetesen, ha nem akarod megmondani, hogy minek a sarkán, akkor az of szócskát hagyd el.

What is that at the corner? - Mi az a sarkon?

The cat's at the corner of that street. - A macska annak az utcának a sarkán van.

The house's at the corner. - A ház a sarkon van.

The hotel's at the corner of Johnson street. - A szálloda a Johnson utca sarkán van.next to /nekstu/ (neksztu) - két ember, dolog, akik/amik olyan közel vannak egymáshoz, hogy közöttük nincs semmi más - mellett (valamihez/valakihez) - a to szót akkor használod, ha meg akarod mondani, hogy mi/ki mellett.

További mondatok a NEXT TO szóval:

The bank is next to the Post office. - A bank a posta mellett van.

The cat is next to the box. - A macska a doboz mellett van.

The boy's next to the girl. - A fiú a lány mellett van.

The cat isn't next to the dog. - A macska nincs a kutya mellett.

Is the hamburger next to the cup? - A hamburger a csésze mellett van?

Is the hotel next to the cinema? - A szálloda a mozi mellett van.

No, the hotel isn't next to the cinema. It's next to the park. - Nem, a szálloda nem a mozi mellett van. A park mellett van.

 

near /nɪər/ /nɪr/ (niőr) (nír) - távolságot tekintve nem messze- közel

További mondatok a NEAR szóval:

The park's near the supermarket. - A park a szupermarkethez közel van.

The cats are near the box. - A macskák a doboz közelében vannak.

Mary is near the school. - Mary közel van az iskolához.

The cups are near the hamburger. - A csészék a hamburger közelében vannak.

The lamp's near the door. - A lámpa az ajtó közelében van.

The table isn't near the window. - Az asztal nincs az ablakhoz közel.

Is the hotel near the park? - A szálloda közel van a parkhoz?

4. feladat: Gyakorold az IN elöljárószót. Kattints ide, és kösd össze az angol mondatokat a magyar megfelelőjükkel. A jobb oldali oszlopban az egered bal gombjával kattints a megfelelő mondatra. Ne engedd el a gombot, hanem húzd oda a bal oldalra a megfelelő magyar mondathoz, ekkor engedd el a gombot.

5. feladat: Kattints ide és gyakorold az IN FRONT OF és a CORNER szavakat.

6. feladat: Kattints ide, és végezd el a tesztet.

7. feladat: Kattints ide, és fordítsd le a mondatokat.

8. feladat: Az előző feladat mondatait gyakorold szóban. Fordítsd le hangosan, majd kattints a lejátszóra és ellenőrizd.

 

Hol van a templom?
A templom az Oxford streeten van.
Az étterem az utca sarkán van.
Joe a posta előtt van.
Mary a kávézóban van?
A kávézó ebben a parkban van? 


KIEJTÉS

 

29. (a leckében ezt a hangot így fogod látni – ’b’)

 

back (bek) /bæk/ – hát

bag (beg) /bæg/ – táska

hobby (hobi) /ˈhɒb.i/ – hobbi

habit (hebit) /ˈhæb.ɪt/ – szokás

job (dzsob) /dʒɒb/ – foglalkozás

bob (bob) /bɒb/ – himbálódzik

US:

Lásd, pontosabban halld a különbséget a -b- és a -p- hangok között. A 21-es pontnál már gyakorolhattad, de nem árt az ismétlés.

back (bek) /bæk/ – hát

pack (pek) /pæk/– csomagol

bare (ber) /beər / – csupasz

pair (per) /peər/ – pár

cab (keb) /kæb/ – taxi

cap (kep) /kæp/ – sapka

symbol (szimböl) /ˈsɪm.bəl/ – szimbólum

simple (szimpöl) /ˈsɪm.pl ̩/ – egyszerű

US:


30. (a leckében ezt a hangot így fogod látni – ’d’)

 

dame (déjm) /deɪm/ – nő (régies szó)

ladder (ledör) /ˈlæd.ər/ – létra

odd (od) /ɒd/ – furcsa

did (did) /dɪd/ – csinált

US:

Lásd, pontosabban halld a különbséget a -d- és a -t- hangok között, ahogy korábban már a -t- hangnál gyakorolhattad.

dame (déjm) /deɪm/ – nő

tame (téjm) /teɪm/ – szelidített (állat)

doom (dúm) /duːm/ – rossz végzet

tomb (túm) /tuːm/ – sírhely

medal (medöl) /ˈmed.əl/ – medál

metal (metöl) /ˈmet.əl/ – fém

heard (hőd) /həːd/ – hallott

hurt (hőt) /hɜːt/ – megbánt

US:


Ha valamiről lemaradtál, kattints a megfelelő leckére, és máris ismételhetsz:

1. lecke

2. lecke

3. lecke

4. lecke

5. lecke

6. lecke

7. lecke

8. lecke

9. lecke

10. lecke

11. lecke

12. lecke

13. lecke

14. lecke

 

ˆ copyright 2009-2014 Mokotoy Kft

A kiejtéssel kapcsolatos videók kivételével az összes hanganyag, leírás, feladat, amit ezen az oldalon találsz, a Mokotoy Kft tulajdona, másolása, áruba bocsájtása, harmadik félnek átadása bármilyen formában a Kft tulajdonosának engedélye nélkül tilos, törvény által büntethető cselekedetnek minősül.Szólj hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:


244 hozzászólás

Ágnes [ 2014-10-15 07:14 ]

Rendkívül jók a feladatok .Köszönöm !Kovács Klára [ 2014-04-16 22:56 ]

szupi volt a 15.leckeTakács Edit [ 2014-04-16 12:36 ]

Egyre több mindent értek meg. És most már kezd a sorrend is rögződni. Bár ez a lecke elég sok újat tartalmazott. De mivel jól összefüggenek, talán így könnyebb is megtanulni annak aki vizuálisan is rögzít. KösziIldikó [ 2014-04-09 15:43 ]

Ez tényleg már egy terjedelmesebb anyag volt és rám fért ebben a témában a gyakorlás. KöszönömCecilia [ 2014-04-03 23:24 ]

Eddig gyorsan vettem az akadályt, mostmár lelassultam. Nagyon jó, jól felépített anyag. Köszönöm.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2014-02-12 15:37 ]

Köszönöm:)kinga [ 2014-02-11 10:44 ]

Kedves Noémi, minden elismerésem a tiéd, hogy ilyen jol összehoztad ezt a kis online tanfolyamot. Nagyon sokat segitettél vele, régen tanultam angolt de sajnos ha nem használjuk a nyelvet bizony el lehet felejteni. De szerencsére vagy te nekünk és könnyitesz helyztünkön.
Egyszóval nagyon hálás vagyok neekd és további sok sikert neked !Mária [ 2013-12-19 20:46 ]

A gyakorlatokat és a teszteket nagyon szeretem. Tudom, hogy a szavak és helyes kiejtésük igen fontos amit olyan jól, "plasztikusan" mutat be a hölgy, de nekem mindig ez a nehezebb rész. Tegnap este hallgattam a Fb-on ajánlott (rádio kabare) videót , amellett, hogy jókat nevettem rajta, tanulságos volt, mert láttam,mennyire fontos, hogy elsajátítsuk a a helyes kiejtést, pontosan úgy, ahogy Te mutatod be nekünk. Köszönöm ezeket a remek leckéket.Varga Tamás [ 2013-11-27 08:05 ]

Köszönöm!Hostya Béla [ 2013-11-15 12:10 ]

Kedves Noémi!
A leckékben nem tudom megnyitni a szótárat és a videók sem indulnak el így elküldtem még egyszer ,hogy kérném a 25 leckét hátha azért nem működik valami mert lejárt.
KösziJuhos Ilona [ 2013-11-02 22:05 ]

Meddig lesznek elérhetők a leckék,mert én itt lemaradtam,félek nem tudok ilyen tempóban haladni?Éva [ 2013-10-29 08:19 ]

nem vagyok már kezdő,de nagyon jol jön az angol eredeti kiejtés ,a magyar fordítás mert nem kell szótárban keresgélnem,köszönömNászta Annamária [ 2013-09-21 19:57 ]

Kedves Noémi! Mindig nagy kedvvel, izgalommal fogok neki az új leckéknek. A mai (15. lecke) nekem nagyon nehéz volt. Az elmélet megy, a mondatszerkesztés nem nehéz,viszont az egész mondat kiejtése nem igen ment. Itt még el kell időznöm. Amúgy nagyon lelkesen tanulok, és már sokat haladtam. Nagyon köszönöm,
AnnamáriaKiss Istvánné [ 2013-09-20 21:46 ]

Szia Noémi. Nagyon jó az anyag könnyen tanul igy az ember. Hol jobban megy hol meg rosszabbul. Nagyon sajnálom hogy nem tudtam megrendelni a többianyagot, de sajnos nincs pénzem. Az eddigi leckéket köszönöm szépen.Ahogy javasoltad mindennap dolgozom a leckéken. Üdvözlettel:Kiss IstvánnéNemes Zoltánné Anna [ 2013-09-19 14:41 ]

Kedves Noémi!
Most kicsit lemaradtam, a 16. leckénél tartok. Ma elég sokat foglalkozom a tanulással, de megfogadom a tanácsot, hogy mindennap, ha kevesebb időt is. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Még sokat vissza kell térnem az előző leckékhez. Nagyon tetszik a módszer. Üdv. AnnaDózsa Attiláné [ 2013-08-25 18:01 ]

Kedves Noémi!
Amit csinálsz szuper!Nagyon tetszik. Sikerélményem van, a 15. leckében két ellenörző feladatot első nekifutásra 100%-ra töltöttem ki.Marika [ 2013-08-05 13:53 ]

Sokat visszatérek az előző leckékhez, mert sok gyakorlásra van szükségem. Sokszor rájövök, hogy amit úgy érzem, hogy tudok, a gyakorlatban nem mindig van úgy. Még mindig jobban megy a megértés,mint a beszéd. Gyakorolni kell sokat.Felcserélem a sorrendet, rosszul ejtem a szavakat, nem mindig tudom lefordítani, keresni kell a szavak jelentését. Elég jók a teszteredményeim,(80-85 %) bár gondolkodnom kell néha hosszabb ideig a helyes válaszon. Megy ez, ha van idő a gyakorlásra.
Köszönettel: MarikaRusinczky Gyuláné/Magdi [ 2013-08-01 19:40 ]

A lecke eleje jól ment, viszont a mondatok fordítása nem akar menni. Sok gyakorlással biztosan sikerül.Milán Ivanega [ 2013-05-29 11:28 ]

Az írásba volt sok hiba :-(Anna [ 2013-05-26 22:22 ]

Ez nekem nagyon nehéz volt, és sajnos le is vagyok maradva. A 25. lecke után még hány napot adsz a lemaradóknak?
Ha még fog az agyam, megpróbálok éjjel is tanulni.
Egyébként a leckék szuperek. AnnaIrmus [ 2013-04-22 21:35 ]

Nagyon köszönöm!!!! Ez igazán a nekem való. Egyre lelkesebb vagyok, mert látom az eredményt!!!Éva [ 2013-03-25 16:58 ]

Kedves Noémi !
Ez a lecke kicsit nehezen megy nekem, de remélem hamarosan túljutok rajta. Köszönöm.I:) [ 2013-03-24 17:29 ]

Nagyon köszönöm!!Így tényleg tanulható a nyelv! Nem gondoltam,hogy menni fog, de működik!!C. Márta [ 2013-03-05 15:17 ]

Nagyon köszönöm az újabb esélyt, amit a tanulásra kaptam, Noémi!
Élek vele, és majd kiderül,meddig jutok.
Mártakitti [ 2013-03-01 15:19 ]

Szia.Hát mit mondjak ez elég keservesen ment,de gyakorlom továbbra is és remélem menni fog!Üdv kitti.Finta Csilla [ 2013-02-24 19:55 ]

Koszonom szepen a leckeket! Az elejen nagyon jol haladtam, de a ket kisfiam mellett (4 eves es 1 eves)neha nehez beosztanom az idomet. Most egy kicsit lemaradtam, de estenkent probalom bepotolni az elmaradt leckeket. Ezert is tetszik ez a tanfolyam mert lehetosegem van a sajat tempomban tanulni. Elvezem a tanulast,es nagyon gondolkodom a 25 lecke utani folytatason.T Ottilia [ 2013-02-23 01:17 ]

Hat ez a lecke megdolgoztat,vannak reszek amik tobb idot vesznek igenybe,meg gyakorolnom kell.jelenleg itt tartok 15 leckeSzilvi [ 2013-02-01 14:38 ]

Köszönöm Noémi!
Ez egy kicsit nehéz volt,de nagyon igyekszem.Mara [ 2013-01-21 17:08 ]

Ez a lecke megdolgoztatott, de nagyon jó.Köszönöm.Gábor [ 2013-01-14 13:43 ]

Kedves Noémi! Eddig mindig visszamentem az előző feladatokhoz,hogy gyakoroljak.Most ez a lecke kicsit nehezebb nekem. Sok időt töltök a leckék megoldásában és addig nem szoktam tovább menni, míg nem megy jól.Remélem ezen is túljutok. Nagyon élvezem a leckéket,köszönöm.Kovács Péter [ 2013-01-02 14:50 ]

Ez a lecke egy kicsit már követeli az angol nyelvtudást. Eddig ez a legjobb.Németh Sándor [ 2012-12-29 12:53 ]

Most is köszönöm.
Most volt először, hogy egy tesztem 46%-osra sikerült csak. Én is meglepődtem. De egy kivételével csak helyesírási hibáim voltak.
telefone-telephone
tha-the
caffé-café
children-studentsMayer Józsefné Eszter [ 2012-12-18 17:21 ]


Kedves Noémi!
Köszönöm a leckéket,de sajnos nekem nagyon nehéz,azért igyekszem minden nap1-2 órát foglalkozni vele,remélem valami ragad rám ,mert addig úgy sem hagyom abba amíg nem megy!!!!!
Ibolya [ 2012-12-15 21:35 ]

Ez egy kicsit nehez es sok volt egyszerre de remelem menni fog.Koszonom ezt a lecket is!!!Szaffner Violetta [ 2012-12-12 22:30 ]

Kedves Noémi! Nagyon lemaradtam időhiányában, de igyekszem )Adorjányi Erzsébet (Böbe) [ 2012-12-11 11:37 ]

Tökéletesen átlátható és könnyen megoldhatóak a feladataid. Nem mondom, hogy nem állok meg itt- ott gondolkodni a helyes válaszon, de ennél jobb módszerrel még tényleg nem találkoztam.KösziMolnár László [ 2012-11-23 15:50 ]

Noémi!
A feladatok felépítése, szerkezete átláthatósága nagyszerű.
A visszalépések, javítások ismétlések egyszerűek jól kezelhetők.
Gratulálok!
eva [ 2012-11-22 14:30 ]

Köszönöm!
Évawww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2012-11-22 14:16 ]

Kedves Éva!

Nagyon jó kérdés. Az utcák elé nem teszünk határozott névelőt, pár kivételtől eltekintve. Az IN THIS PARK elé pedig tilos, mivel a this mutatónévmás után nem lehet közvetlenül névelő.

noemieva [ 2012-11-22 12:44 ]

Kedves Noémi,
amit nem értek, hogy a 7. feladatnál
"the church is in Oxford street" és a "Is the café in this park?"-nál nem írunk névelőt az Oxford street és a park elé, míg a többi mondatnál a főnevek előtt mindehol névelő van. Miért? Egyébként ez a lecke nekem nehéz volt. Sokszor kellett megcsinálnom. De nagyon élvezem a tanulást. Köszönöm.

www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2012-11-01 21:14 ]

Kedves Marron!
Nézz utána ennek a nyelvtannak, mert ez nem egészen így van. Van egy olyan szabály, hogy a közintézmények elé akkor NEM teszünk határozott névelőt, ha azért vagyunk ott vagy megyünk oda, amiért azt az intézményt felépítették. Például: I am going to church. (azért pl. hogy imádkozzak), DE: I am going to the church. (azért megyek pl, hogy megnézzem a freskókat. Hasonlóan: I am going to hospital. Ezzel már azt is közlöm, hogy befekszem oda, mert beteg vagyok. DE: I am going to the hospital. (mert pl. meglátogatom a nagyit)
Szóval az IN THE CHURCH is teljesen helyes, attól függ...
noemiMarron [ 2012-11-01 21:00 ]

Szia :)
Csak egy észrevétel :) Az előljáró szavaknál rögtön ott az első példa az 'in'eseknél "in the church" ez így nem lesz helyes,mert ha jól tudom akkor van 3 kivétel mégpedig a in church, in bed és in hospital elé sosem teszünk 'the'-t. Egyébként jó az anyag :)Oravecz Anikó [ 2012-10-30 19:30 ]

The doom it is tame.A rossz végzet egy szelidített állat.Jó angolul?Ibolya Kovacs [ 2012-10-27 19:01 ]

Nagyon jók a leckék!!!!
Köszönöm szépen!!!!Palotai Jánosné Erzsébet [ 2012-10-24 21:53 ]

Köszönöm az eddigi leckéket és ezt a 15. leckét is - itt tartok most. Ez tényleg nem könnyű.Ibolya [ 2012-10-24 19:00 ]

No ez volt nekem eddig a legnehezebb, de nagyon jó volt. A végén mér könnyedén mentek a gyakorlatok. Örülek ennek a lehetőségnek, köszönet leckékért, és most folytatom a következő "csomaggal" amit már megkaptam. Üdv, IbolyaIstván [ 2012-10-23 14:53 ]

Csatlakozom az előttem szólókhoz!!! Nem könnyű a 15 lecke,de szerintem gyakorlás és hozzáállás kérdése az egész! Köszönöm a lehetőséget!!! :-)Berecz Éva [ 2012-10-19 12:01 ]

Kedves Noémi! Nekem ez a lecke ment idáig a legnehezebben.Nagyon sokat kellett gyakorolnom,hogy jól menjen.Nagyon élvezem, hogy egyre több mondatot tudok alkotni.A mondatokat többnyire már folyamatosan tudom mondani.Köszönöm a leckéket,jó így angolt tanulni.A 25.lecke után is szeretném folytatni a tanulást.Üdvözlettel Berecz Éva.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2012-10-14 14:07 ]

A főneveket össze lehet vonni a létigével, de az elöljárószavas dolgot nem értem, hogy mire gondolsz?Oláh Zsuzsanna [ 2012-10-12 19:35 ]

Kedves Noémi!

Nagyon jók a leckék, köszönöm bár itt már lassabban haladok. :)
Lenne egy kérdésem. Az előljáró szavas mondatoknál van valami szabály hogy mikor vonunk össze létigét a főnévvel? Pl cat is helyett lehet cat's -t mondani? Kicsit megkavarodtam.

ZsuzsiTrixi [ 2012-10-03 20:31 ]

Kedves Noémi!
Már sokkal jobban megy, köszönöm.:)
www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2012-10-03 09:32 ]

Kedves Trixi!

Ez esetben érdemes lenne ismételned, mert minden leckénél olyan feladatokat tettem, amelyek a mondatalkotást segítik elő. A nyelvtani magyarázatnál lévő mondatokat mindig mondd hangosan, és próbáld meg saját magad is lefordítani a magyar mondatot. Sok beszédgyakorlatot beletettem a leckékbe, ezeket addig kell végezned, amíg folyékonyan nem megy. és ezt tedd már az 5. leckében lévő egyszerű mondatokkal.

sok sikert: NoémiTrixi [ 2012-10-02 21:07 ]

Kedves Noémi.Nekem is elég nehéz ez a lecke,a legnagyobb gondom, hogy bár tudom a szavakat és értem a nyelvtant, magamtól valahogy nem megy a mondat alkotás.Az angol szöveget lefordítom segítség nélkül magyarra, de ha nekem kéne fordítva, az nem megy.Tudsz segíteni ebben?Előre is köszi.TrixiVASQUEZ ERIKA [ 2012-09-27 21:09 ]

kedves Noémi! Most már egy kicsit lassabban tudok haladni,mivel már több és nehezebbek a leckék.De nagyon örülök ennek a lehetőségnek!!
Köszönöm
Mona [ 2012-09-21 19:32 ]

Nekem ez egy nehéz lecke volt.....de mivel a feladatok alaposan rávilágítanak a tudásszintre addig lehet gyakorolni amíg jól nem megy....
Amikor a feladatok már 80-90-100%-osak akkor meg lehet örülni, hogy milyen ügyes vagyok....

KöszönömLaszloRozsika [ 2012-09-17 10:59 ]

HU HA EZ MEG NAGYON NEM MEGY JOVAL NEHEZEBB MINT AZ ELOZOK.DE MAJD GYAKOROLOM AZ ELOZOKET ES MENNI FOG.Fehér Gyöngyi [ 2012-09-13 16:46 ]

Húha !

Ez a 15.lecke azért nagy falat volt a többi után, azt hiszem, ismételnem kell:-)

Üdv!
GyöngyösJánossyné [ 2012-09-10 17:57 ]

Kedves Noémi, a l5 . lecke nagyon fárasztó volt, de majd kipihenem, nem csüggedek. Üdvözöl JnéPatak Endre bá [ 2012-08-30 20:06 ]

Kedves Noémi!
Minden lecke nehéz nekem.Az elöljárós
mondat szerkesztést gyakorlom,de a leckében lévőkön túl nagyon nehéz.
Mindent nagyon köszönök.
Boldizsár [ 2012-08-22 16:06 ]

Kedves Noémi!
Reméljük,aki megrendelte a teljes hozzáférést, folyamatosan kap majd gyakorlófeladatokat, mert ha nem gyakoroljuk élesben vagyis beszélve a tanultakat, szerintem nem lehet megtanulni a nyelvet. És hát nem mindenkinek van lehetősége nyelvterületre menni.Boldizsár [ 2012-08-22 16:01 ]

Ez már bonyolultabb!
Egyszerre sok mindenre kell odafigyelni mondatalkotás közben. De ki mondta, hogy könnyű lesz? A lényeg a cél amit el akarunk érni! Erre koncentrálok.
Boldizsárkenéz erika [ 2012-08-04 15:37 ]

Megőrülök.Minden elég jól megy, de ezek az elöljáró szavak nem igazán. Mindig összekeverem hogy melyiket kell használni
Márti [ 2012-07-02 14:25 ]

Kedves Noémi! Már végig vettem a 25 leckét, de nem voltam elégedett a leckék végén található felmérő eredményével, ezért újra átismétlem, főleg azokat a leckéket amik kicsit nehezebben mennek.
Mindenért köszönet.

Üdv. MártiZilahy B [ 2012-06-10 18:55 ]

I'm very happy! Thanks for you Noémi!
Slowly go on! I have to many replay.
Thanks!Cukor Ágnes [ 2012-05-24 12:46 ]

Kedves Noémi!
Ismét tudom folytatni a tanulást,a 15.leckénél tartok és kezdek igazán belemelegedni.Jok a feladatok, nagyon tetszik.Köszi hogy veled tanulhatok.Anna [ 2012-05-22 17:10 ]

Köszönöm a leckéket érthetőek és jók csak gyakorolni kell őket hát nekünk kezdőknek ezt elég sokat kellene.Tar Attila [ 2012-05-14 11:31 ]

Sajnos a munkám miatt teljesen megálltam csak késöbb tudom folytatni.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2012-04-21 21:52 ]

Kedves Réka!

Frissítsd az oldalt, és kattints újra a 14. leckére,nekem megnyílt.

NoémiGál Réka [ 2012-04-21 16:14 ]

Szia Noémi :) 14-es Leckét miért nem tudom megnyitni??:$ :O amúgy nagyon jó a feladat: Sokkal többet tudtam meg így :) Köszönettel.: Rékajenő [ 2012-04-16 21:02 ]

kőszőnőm kedves Noémi a leckéket gyakorlom amint tudom hálás vagyok értük mindent elkővetek mert terveim vannak, és érzem haszátfogom venni hamarosan ami rámragad utána máslehetőségem nem lesz csak a nyelv .T. Ági [ 2012-04-10 18:20 ]

Szia Noémi!

Hát a 15 lecke már fejtörést okozott, de átrágtam magam:) Tökéletesen össze van állítva, és teljesen érthetőek az előljáró szavak, csak hát gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni kell:) Köszönöm a leckéket mégegyszer!!!
Kellemes Estét
ÁgiTóth Alexandra [ 2012-04-04 12:17 ]

Szia Noémi!
Nagyon jók az anyagok, és nagyon könnyen lehet így tanulni az angolt! Köszönöm szépeng.era [ 2012-04-04 08:35 ]

Élveztem ezt a bövebb leckét:)Kiss Zoltán [ 2012-03-29 10:34 ]

Kedves Noémi,sajnos nem értem mikor vonható össze és mikor nem az is (van)ige az előtte lévő szóval. pl.The cat is next to the box.- The boy's next to the girl. Válaszát előre is köszönöm !Kriszta [ 2012-03-28 21:18 ]

Nagyon tetszik, tényleg nagyon jó, csak sajnos kevés időm van rá.Takács Hajnalka [ 2012-03-23 20:35 ]

Nagyon jók a leckék,igazán.Hihetetlen frappánsan van összeállítva.Örömmel tanulok továbbra is.
Hálás köszönet!judit cudomirovic [ 2012-03-10 20:08 ]

IGYEKSZEK GYAKOROLNI.judit cudomirovic [ 2012-03-10 20:01 ]

Gondoltam hogy tobbet tudok!Kiss Tibor [ 2012-03-07 20:59 ]

Kedves Noémi, kösz a leckéket, nagyon hasznosak,lassan haladok, tanulni, ismételni és tanulni kell! Köszönöm a biztatást! A Nemzetközi nőnap alkalmából boldog, kellemes nőnapot kívánokGeorge [ 2012-03-07 18:13 ]

Dear Noémi!

Thanks your lesson!Have a good day!
Have fun!Judith [ 2012-02-28 21:28 ]

Kedves Noemi, kosz a leckeket ,nagyon hasznosak ,eleinte nagyon könnyűnek tűnik aztán a feladatoknal látom hogy van meg mit tanulni.Edith [ 2012-02-27 19:34 ]

Thanks!Kriszta [ 2012-02-13 18:37 ]

Szia Noémi!!Nagyon supi csak nekem nagyon nehezen megy,föleg az irással van gondom!!!De azért köszönöm!!!Márti [ 2012-02-08 19:26 ]

Mivel le vagyok maradva, úgy gondoltam nem küldöm át faxon. Majd ha ott lesz a pénz, utána majd megkapom a hozzáférést.
De ha mégis kellene a másolat, akkor beszkennelem és emailban át tudom küldeni, csak kell egy email cím.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2012-02-08 18:20 ]

kÖSZÖNÖM, HOGY SZÓLTÁL. KÜLDD ÁT FAXON ÉS MÁR küldöm is a hozzáférést.

NoémiMárti [ 2012-02-08 18:15 ]

Kedves Noémi!

Tegnap megkaptam a csekkeket. Ma délután be is fizettem az elsőt, biztos ami biztos. :)
Igaz, hogy még itt tartok a 15. leckénél, de most rástartolok! :)
Köszönöm a lehetőséget!

Noemi [ 2012-02-05 20:14 ]

Nagyon jok a leckek super:)Rácz Tiborné [ 2012-02-01 19:46 ]

Keves Noémi!
Nagyon sokat tanulok, úgy érzem az írott angyag megy, de ott van a hanganyag. Ezt már nem értem meg, főleg mert úgy hallom, mintha szavakat kihagynának, összemosódnak az előző szavakkal a gyorsan és halkan kimondott mondatok.Jó lenne,ha a leckék hanganyagait nem egyenként kellene kinyitni, mert az is sok energiát, időt vesz el. Egyébként nagyon jók a magyarázatok és a leckék elővezetése. Még több minta mondatokat szeretnék, ha lehetne. Nagyon köszönöm.bede kinga [ 2012-01-31 18:23 ]

nagyon szeretem Noemi kosziii!Éva [ 2012-01-26 19:54 ]

Kedves Noémi !

Szintén megkaptam az összes leckét, nagyon szépen köszönöm, bár még csak ennél a leckénél tartok. Azt kellett tapasztalnom, hogy át kell néznem kb. az ötödik leckétől mert kezdem nem érteni a mondatokat. Velem van a gond, a leckék nagyon jók, érthetőek, csak nem tanultam meg rendesen az alapot úgy néz ki.

üdv.:)Tűri Zsuzsanna [ 2012-01-21 12:26 ]

Kedves Noémi.
Köszönöm sokat segít,ez az angol.
Főleg a kiejtést,és a mondatokat kell nagyon gyakorolnom...Csókás Ferencné [ 2012-01-19 16:38 ]

Kedves Noémi !
Nekem kicsit gyors a lecke-küldés, még csak a l4.leckénél tartok, de már megjött az újabb lecke - csomag. Kicsit félek, hogy : ráfér-e majd a gmailos fiókomra?? Nagyon kezdő vagyok a számítógépes világban is, így lehet hogy a félelmem alaptalan, de inkább jelzem!! Üdv. : Erzsiwww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2012-01-17 13:21 ]

café - 1802-ből ered ez a szó, mégpedig a francia café szóból, ami kávét, kávéházat jelent(ett), ez a szó pedig az olasz caffe (kávé) szóból ered, ugyanis utazók vitték Törökországból Velencébe ezt az italt az 1615-benV Jol'n [ 2012-01-17 11:58 ]

Noémi,a 4 feladatban " cofé " szerpel,ékezetes betű van az angolban?B. G. [ 2012-01-07 18:29 ]

Kedves Mária!

Ne haragudj, hogy válaszolok Neked, de nem a lecke halk, hanem a gépeddel van valami, mert nálam, ha akarom , ÜVÖLT.Káposztásné J. Mária [ 2011-12-26 20:31 ]

Hány lecke lesz ilyen halk? Mert ha végig,akkor meggondolom, hogy előfizessek-e a tanfolyamra!
Németh Györgyné [ 2012-01-06 16:36 ]

Kedves Noémi!
Hálásan köszönöm Önnek,megkaptam mind a 25 leckét, bár még csak a 15.-él tartok
nagyon jók.
Jó lett volna még legalább egy részlet anyagát megvenni, de úgy értelmezem, hogy
csak a teljes csomagot lehet megvenni.
Nem baj, nekem ez is jó. Teljesen kezdő
vagyok.
Még egyszer: nagyon köszönöm és kívánok
minden jót! Üdvözlettel: Némethnéwww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2012-01-05 13:21 ]

Kedves Éva!

ÍGy sajnos nem tudok segíteni, mert én sem látom hozzászólásod.

Köszönöm észrevételed: NoémiSabján Éva [ 2012-01-05 13:19 ]

Kedves Noémi!
Tegnap /jan 4-én/ írtam, arról hogy haladok és a technikai problémáimról is, délután még láttam a hozzászólást, de ma már nem. Nem tudom, hogy mi lett vele.Most nem ismétlem meg, de ugyanaz továbbra is fennáll.A 15. leckénél tartok
a kiejtésnél nagyon zavaró, hogy tanultam franciául sokat és használtam is.Ez most az elején kifejezetten hátrány.Igyekszem persze. A 15. lecke fordítási tesztje nem lett túl jó, de apró figyelmetlenségi hibák miatt.Apró technikai észrevétel.Az ismeretlen szavakat, például kalapács esetleg jó lenne megadni, mert kezdő szinten nincs mindenkinek szótára.Üdv:Sabján évaTundi [ 2011-12-30 20:37 ]

Sziasztok. En eleg reg ota tanulok abgolt de sose ment. Most Angliaban vagyok itt dolgozom es remlem hogy ha a leckeket csinalom akkor jobban fog menni es ha itt leszek hallom az embereket beszelni konnyebben fogom megtanulni. Amugy nagyon jok ezek a leckek:)Enci [ 2011-12-27 15:07 ]

Én úgy érzem elég jol haladok a tanulással:) igaz nem minden nap csinálom a leckét,és most le is maradtam az ünnepek miatt..de most folytatom tovább és semmit nem felejtettem az eddigiekből! köszönömKáposztásné J. Mária [ 2011-12-26 20:31 ]

Hány lecke lesz ilyen halk? Mert ha végig,akkor meggondolom, hogy előfizessek-e a tanfolyamra!maya [ 2011-12-26 18:24 ]

tetszik nagyon köszönöm a segitséget.kellemes ünnepeket.Maronka Csilla [ 2011-12-24 15:39 ]

Köszönöm szépen, jó haladok!!!! Szép Ünnepet kívánok!!
Maronka Csilla
Káposztásné J. Mária [ 2011-12-22 23:28 ]

Nagyon jók a leckék, de hiányolom,hogy nincs már az MP3 összesités a hanganyagnál. Igy nem lehet az MP3 lejátszón hallgatva gyakorolni.Német Szilvia [ 2011-12-13 07:48 ]

Szia Noémi!
Jól érthetőek a leckék,mindig várom őket.
Köszönöm,hogy megmutattad így is lehet tanulni!Dr. Simon Katalin [ 2011-12-05 20:12 ]

Nekem nagyon tetszenek, mert bár újrakezdő vagyok, mégis nagyon élvezetesek a leckék. A múlt héten volt a lányomnál egy lengyel cserediák kislány, és egész jól tudtam használni felfrissített tudásom.Deák Andrásné [ 2011-12-04 19:09 ]

Nagyon jók a leckék, a nyelvtannal van a legkevesebb gondom, a kiejtésnél még mindig bezavar a német.BÁN KLÁRA [ 2011-11-27 16:32 ]

szia Noémi. haladak bár kissé lemeardtam az előljárok miatt de már a 16. leckét veszem. jok a leckék de most kissé felgyösultál.Gyula [ 2011-11-15 18:52 ]

Kedves Anett!
A kalapács szót nem ismertem, csak a németből.
Most nagyot merítettem egyszerre. Talán ismétlésbe kezdek, ha időm engedi.Anett [ 2011-11-10 12:21 ]

köszönöm igen nekem is nehéz a NÉMET után:)krisztina [ 2011-11-05 16:26 ]

koszonom segit csak kicsit nekem nehezSzilvia [ 2011-11-04 10:45 ]

Szia Noémi!

Nem tudom még, hogy hol és mit rontottam el, de ez a lecke kicsit nehezen megy nekem. A fordítással vannak gondjaim, de nem adom fel! A tesztem 80- 90- 100% és újra 80-90%. Lehet, hogy tovább kellene mennem és holnap újra visszatérnem, hátha holnapra bele megy a fejembe! :) Nem adom fel! Viszont engem is érdekelne , hogy mit jelent az "of, at és to" KöszönömTúri Ágota [ 2011-10-19 17:12 ]

Mit jelent az "of, at, és to ?
Ha megmondja valaki, megköszönöm.
üdv.mindenkinek!Dombi Bettina [ 2011-10-09 12:30 ]

Ez nagyon jó épp ezt tanultuk a suliba és én nem értettem de mostmár igen!!
Köszönöm!!!
:)
T.Andrea [ 2011-10-05 00:42 ]

Kedves Noémi!
Köszönöm a leckéket!Végre találtam valakit, aki úgy magyarázza el nekem az angol nyelvet,h meg is értem!Köszönöm szépen!dr horváth Sándorné( Éva) [ 2011-10-04 18:58 ]

Klassz volt a mai lecke is, a tesztem elég rossz lett, de rájöttem a hibáimra!A számokat már használtam ma a munkám során,ez igen jó voltW. Éva [ 2011-09-27 14:16 ]

Kedves Noémi!Nehezedik a tanulás, de sokat gyakorlok, ismételek.A kiejtéssel vannak nehézségeim. A leckék nagyon jó érdekesek.
Mazsola [ 2011-09-19 13:40 ]

Szia Noémi!
A 25. lecke után hogyan tudom igényelni a többi leckét? :)
Üdv: MazsiMolnár Tiborné [ 2011-09-07 22:40 ]

Kedves Noémi!Nagyon köszönöm az eddigieket.Bár még csak itt tartok,nem gondoltam volna,hogy ennyit fogok tudni!Eleinte jól haladtam.A 10.leckénél voltak az első nehézségeim.Már többet kell tanulnom,de nagyon élvezem.Hálás vagyok mindenért és szeretném folytatni.Üdvözlettel:BözsikeGabriella [ 2011-09-05 02:12 ]

Kedves Noémi!
Nagyon köszönöm,hogy ennyire értelmesen magyarázod hogyha odafigyelek megértem Bizony most mar kezd nehezebb lenni,de ha mégis megakadok visszamegyek és mindjárt rájövök hol hibázok Én is mint a többi tanuló társaim a figyelmetlenségem miatt megakadtam ,mert nem figyeltem ,hogy a mondat végen kérdőjel van mérgelődtem, miért ,Is ,van a mondat elején,de amikor 3 szór kezdtem neki a teszt kitöltéséhez a fejemre vágtam.
Mivel nagyon kezdő vagyok és meg nagyon sokat kell tanulnom szeretnem megkérdezni az ,at,...I get up at.,,
és meg ,mikor használjuk.
KÖSZÖNÖMPapp Szilvi [ 2011-08-17 20:30 ]

Kedves Noémi!

Ennél a leckénél sokkal jobban odafigyeltem a megoldásaimra,mert éreztem, hogy most már jobban belemegyünk az angol tanulás rejtelmeibe.A 2. feladat elsőre 100%-os lett.A 3.feladatnál egyet rontottam el, mégpedig ezt:
Az étterem az utcasarkon van. - The restaurant is at the corner of street.
Ezt írtam én,s miután leellenőriztem és kijött, hogy ez az egy mondat hibás, akkor alaposabban megnéztem,s rájöttem, hogy a street előtt hiányzik egy the.Azt hiszem ezt jól megtanulom!!
Nagyon tetszenek a leckék!!Kicsit többet gondolkodok el rajtuk már, mint eddig, de nem szeretném összecsapni az egészet.Bíró Mikilós [ 2011-08-17 17:04 ]

Többet kaptam mint amire számítottam.Voltam nyelv suliban kár volt fizet nem érte.Köszönöm a segítséged..Paraszthy Vilmos [ 2011-08-10 06:23 ]

Hát bizony a fordítás az engem is meglepett, pedig könnyűnek látszott. Első nekifutásra 26% másodikra 46% harmadikra 80%, de ott már csak gépelési hiba miatt.Bizony ez elég önbizalom romboló volt.Azért hajrá!Emese [ 2011-08-07 19:08 ]

Noémi!

Ez a lecke nagyon nehezen ment.Mindennap át kell ismételnem és a feladatoknál a magyarról angolra fordításnál sokat szerencsétlenkedtem.Mindennap megirom amig nem lesz 100%.
Nagyon nagyon jó ez a tanulási módszer köszönöm nekedshifti [ 2011-07-31 20:02 ]

mivel az eddigi leckéket 110%-os an megtanultam most akkora siker élményem volt ennél a leckénél mint még soha!KÖSZÖNÖM NOÉMI!!!éva [ 2011-07-26 22:52 ]

Az angolra fordítás nem ment valami jól.
többhibám figyelmetlenségből adódott.Nem vettem észre, hogy néhány kérdőmondat is volt.A tanulságot levonom.Erika [ 2011-07-26 18:47 ]

Kedves Noémi!
Itt egy kicsit elakadtam, most újra ismételem az eddigieket míg minden 100 %-os nem lesz. Pedig volt egy néhányszor "aha" élményem, de úgy látszik az alapok még inognak egy kicsit.
Köszönöm, hogy már megkaptam minden leckét, köszönöm, hogy megismerhetem az angol nyelvtanulás rejtelmeit, köszönöm az élményt, ahogy egyre jobban "nyílik" az értelme a szavaknak.E. Kata [ 2011-07-05 13:45 ]

Kedves "20-on túli" tanulótársak! Mivel én is túl vagyok már néhány X-en szívesen konzultálnék veletek is a nyelvtanulás örömeiről és nehézségeiről, haladási ütemről és hatékonyságról, de nem tudom hogyan vehetnénk fel a kapcsolatot egymással. Ha van ötlet szívesen fogadom.

Egy sokszoros újrakezdő:
KataMihók Gabriella [ 2011-07-04 17:29 ]

Kedves Nóémi!

Nekem nagyon nehezn megy ez a kérdéses dolog, nem tudom a sorrendet! De nem adom fel, csak rosszul esik, hogy már sokadjára sem tudom mi a lányeg benne és ha kicist hosszabb a mondat akkor "meg vagyok halva" Amugy meg minden tetszik, nagyon jó az anyag, látszik, hogy nagyon sok munkád van benne.Faline [ 2011-06-26 20:55 ]

Nagyon jó, hogy most már mondatok alkotására is használjuk az agyunkat.Rita [ 2011-06-16 20:35 ]

Kedves Noémi!
Nehezedik számomra a tanulás.No,sebaj, majd többet gyakorlom.Bódizs István [ 2011-06-15 11:08 ]

Kedves Noémi !
Nem írom itt le a koromat, mert állandóan azt hallom, hogy "ebben" a korban már nem lahet megtanúli idegen nyelvet.
Én viszont úgy látom, hogy ezekből az összeállításokból, melyeket Te készítesz van remény arra, hogy legalább beszéd szinten megtanúljam az angolt.
Számos próbálkozásom volt mér és "ELO" szinten alap és haladó "papírom" van, ami azt igazolja, hogy alap és haladó szinten tudok komunikálni. ez persze nem igaz.
Most benned van minden reményem.
Kérlek "taníts" engem és minket / a többi sok-sok tanulót is / angolra.
Nagyon jónak tartom azt amit csinálsz ! :-))www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2011-06-06 12:31 ]

OF csak akkor kell, ha megmondod, melyik utca sarkán (lásd a szójegyzék példáját)Rozi [ 2011-06-06 08:11 ]

Szia Noémi!

Lehet, hogy buta vagyok, de egy vmit nem értek a 15.lecke/2.gyakorló feladatában.
Mégpedig:
The café...
A: in front the corner
B: at the corner
C: at the corner of
itt a B-t fogadja el helyesnek, viszont nekem "hiányzik" az-Of a végéről, vagy az-of the sreet(A kávézó az utca sarkán van)Vagy nem?
Lehet, h az -of nélkül annyit jelent,h -A kávézó itt van a sarkon ???
Segíts kérlek!
Köszi Roziwww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2011-05-30 18:14 ]

Kedves Léna!

Igen, ezt ma sokan jelezték, de már javítottuk, bár ez a már kiment emaileknél nem változtat a lényegen. Igen, van aki már a 100. vagy 200. leckénél tart, sőt vannak, akik el is végezték, de ők valószínűleg ezt a hozzászólásod már nem tudják elolvasni, hacsak nem olyan szorgalmasak, és ismételnek:))

NoémiLéna [ 2011-05-30 18:10 ]

Kedves Noémi!
Én sem tudtam megnyitni a 14. leckét, se opera-ból, se mozilla-ból.
Ez jelenik meg:
„Nincs meg (avagy a közismert '404 - a fájl elveszett')
A keresett blog vagy fájl vagy bármi egyéb, amire a böngészőbe írt url-lel próbáltál hivatkozni, sajnos nem létezik a szerveren.”

Viszont szeretném megköszönni az eddigi anyagot, a folytatáson gondolkodom még egy picit. Tetszik a módszer, nem unalmas, csak félek, hogy a végén, mindenképpen sokat fogok érteni, de beszélni, pláne írni nem. Számomra az angol nem hobbi, munkámhoz lenne szükséges.

(Lehet hogy ez segít Melindának, én megkaptam a 14-16. leckéket, így a 15. leckében volt előző 14 lecke, én innen tudtam megnyitni a 14. leckét.)

Van aki már a 100., vagy esetleg a 200. leckénél tart???
Mi a véleményed??? Eredményed???


www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2011-05-28 14:50 ]

KEDVES MELINDA!

LEELLENŐRIZTEM,A LINK MŰKÖDIK. PRÓBÁLD ÚJRA, VAGY ESETLEG MÁS BÖNGÉSZŐBŐL.

NOÉMIRévai Melinda [ 2011-05-28 14:45 ]

Szia!!

Nekem az lenne a problémám hogy valamiért nem jó a 14. es lecke linkje nem tudom megnyitni.Kérlek küld el mégegyszer.Köszönöm:MelindaCSATHÓ IRÉN [ 2011-05-17 14:09 ]

KEDVES ENIKŐ,KÓRHÁZBAN VOLTAM,DE IGYEKSZEM MAJD PÓTOLNI ,MOST NAGYON LEMARADTAM,KÖSZÖNÖM IRÉN.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2011-05-16 12:00 ]

KEDVES ENIKŐ!

ÉRDEMES LENNE VISSZAMENNED AZ 5. ÉS 6. LECKÉKRE, ÁTISMÉTELNI A SZEMÉLYES NÉVMÁSOKAT.

MAGYARUL SEM MONDOD, ŐK A MACSKÁK. VAGY SZEMÉLYES NÉVMÁST HASZNÁLSZ, VAGY MAGÁT A FŐNEVET HASZNÁLOD ALANYKÉNT.

NOÉMIEnikő [ 2011-05-15 21:24 ]

Lehet butaságot kérdezek de nem értem.
The cats are near the box. Ha többesszám miért nem kell a cats elé a they, hogy ők a macskák.
Előre is köszönömPetrányi Irén [ 2011-05-10 20:48 ]

Úgy veszem észre komolyodnak a leckék. Több időt is vesz igénybe. És nagyon kell koncetrálni. Nem baj, így jó! Még mindig nem akarok táblát a nyakamba!Noémi Te érted miről van szó! Még mindig lelkes vagyok a leckék iránt. Irénkekalsecz eva [ 2011-05-06 12:17 ]

Kedves Noémi!
Nagyon köszönöm a leckéket. Sajnos az angol szavak helyesírása nekem nagyon nehéz. Sokat utazom az USA-ba, nekem az is nagy segítség ,ha egy kicsit beszélni tudnék és érteném, amit mondanak. Ebben viszont sokat segítettél nekem.
Üdvözöllek: Évajános [ 2011-05-05 13:01 ]

Köszönöm!
Eddig folyamatosan haladok!
Szuper!Csaba [ 2011-05-02 10:00 ]

Nos, kezdek ráérezni!
Még a végén megtanulok Angolul.
Köszönöm a lehetőséget!Jakab Zsuzsanna [ 2011-04-19 10:57 ]

Kedves Noémi.
Értem.in-valamiben.
akkor ezt átugrottam.
Köszönöm szépen.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2011-04-19 10:44 ]

AT THE CORNER OF THE STREET - utca sarkán

IN THE CORNER OF - pl: in the corner of the room - a szoba sarkábanJakab Zsuzsanna [ 2011-04-19 10:32 ]

Kedves Noémi.
Azt nem értem,hogy mi a különbség az in the corner of,vagy at the corner of között?
mikor melyiket használom.
a harmadik feladatban csak ezeket rontom el:(
ZsuzsaPapp Enikő [ 2011-04-16 02:58 ]

Most tetszik már igazán, amikor mondatokat alkotunk a szavakból. Gimiben a németet úgy tanultuk, hogy volt egy új olvasmány, és abból az új szavakat kellett megtanulni, a hozzá tartozó nyelvtan szabállyal.Rippel Lászlő [ 2011-04-15 07:35 ]

Kedves Noemi
A leckék nagyon jók.Egyetlen problémám az,hogy nem tudom letölteni a hanganyagokat.Az én gépemmel lenne gond?
melinda [ 2011-03-29 22:54 ]

Koszontom kedves Noemi
Sajnos nem all modomban megrendelni a tovabbi leckeket,pedig nagyon tetszik a dolog.Eggyenlore eleg lessz ez a 25 lecke amit nagyon szepen koszonok.
Tovabbi jo egeszseget es kitartast kivanok
MelindaMolnar Maria Zita [ 2011-03-22 07:45 ]

Nagyon tetszik, hogy gyakorlatokkal es hanganyaggal van osszekotve a tanitas.
Jo, hogy ellenorizhetjuk magunkat.
Nagyon koszonom.Varga Jánosné [ 2011-03-20 16:15 ]

Köszönöm az ajándékot, meg tudtam nyitni, de míg nem végeztem a a gyakorlatokkal, addig nem foglalkozom vele.Élvezem a tanulást, még egyszer köszönöm.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2011-03-20 15:38 ]

Létezik úgy,hogy near to, de ezt ritkán használják. A near szóban már benne van az, hogy valamihez közel.Ibymamy [ 2011-03-20 14:50 ]

Kedves Noémi!
A kezdők közé tartozom én is,és nem megy olyan gyorsasággal,mint ahogyan küldöd a leckéket. Beteg is voltam,nameg itt vannak a tavaszi munkák is a kertben, és kicsit kevesebb idő jut a tanulásra. De nekem nagyon tettszik, mégha lassú is vagyok.Nagy fába vágtam a fejszét de sikerülnie kell!Köszönettel IbymamyZsolt [ 2011-03-18 19:10 ]

Szia Noémi!
Lenne egy kérdésem:A bank a szállodához közel van. Ennek az angol megfelelője:The bank is near the hotel
Azt szeretném meg kérdezni hogy ilyenkor a hoz-hez ragot az angol nem szokta használni?Pl:The bank is near to the hotel?Számomra ez nem egészen világos
Előre is köszönöm válaszod!Otto [ 2011-03-17 20:12 ]

Kőszőnőm!
Nagyon jowww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2011-03-01 16:40 ]

naponta ismételj feltétlenül.Akár jól megy akár nem.

NoémiSzabó Gellért [ 2011-02-28 22:04 ]

Hú!
Ez izzasztó volt az elöbbi leckékhez képest! De mégis jobban tudom ezekkel a feladatokkal gyakorolni a nyelvtant, mint egy hagyományos nyelvsuliban. Tetszik,h alaposak a feladatok, sokat nyúztak, de hatékony volt.! És még mennyi lecke vissza van!!
Tényleg! Néha vissza-vissza kell menni a korábbi tananyagokra ismétlésére is?
Üdv!
GellértÉva [ 2011-02-22 13:56 ]

Kedves Noémi!

Köszönöm a leckéket,nagyon jók.A saját tempómban tudok haladni.Van sikerélményem is.Köszönöm.Szép napot.Gál Jutka [ 2011-02-14 11:02 ]

Noémi
Köszönöm a lehetőséget, hogy angolul
tanulhatok. 6o-éves vagyok és ugy érzem
sikerül alapfokon elsajátítani az angol
nyelvet.Erzsébet [ 2011-02-06 17:17 ]

Kedves Noémi!
Sajnos a mondatok nem mennek még, de lelkesen gyakorolok.Gabriella Bogdan [ 2011-02-03 06:14 ]

Kedves Noemi


Koszonom az eddigi leckeket jol haladok En is fogom kerni a tobbi leckeket de valahogy meg kell oldjam a fizetest mer en nem Magyarorszagon elek.erika [ 2011-01-31 13:27 ]

Köszi jó volt!
A mondatokon rendesen kellett gondolkodni.
Üdvvadász jozsef [ 2011-01-30 14:12 ]

Nos,én szakközépiskolában négy év alatt nem tudtam megtanulni az angolt,még alapfokon sem.Most,úgy érzem magam,mint az iskolában,de sokkal jobbak a leckék,nem sietnek,saját tempóban tanulok.Úgy érzem nem maradok le semmiről,minden megvár.Ha pár napot kihagyok,akkor is lelkesen tanulom tovább.Szerintem aki kis eredményeknek is tud örülni az vágjon bele.Ösztönzi az embert,ha egy tesztet sikerül 90-100%-ra megoldani.Egy lecke közben lehet szörfözni az interneten . Napi egy-két leckén szerintem végig lehet menni.
További sikereket kívánok minden tanulónak.
Adrienne [ 2011-01-27 14:19 ]

Szia Noémi!

Továbbra is tetszik minden, még ha némely anyaghoz nem is szólok hozzá.
Most már több mindent kell tanulni komolyabbak a feladatok. Jelenleg a 15-ös leckébe a 3-as feladatot kell még többször gyakorolnom.
Köszönöm.Ancsa [ 2011-01-24 14:41 ]

Kedves Noémi!
Nagyon szuperek és egyértelműek a gyakorló feladatok. Mire az ember végigcsinálja a feladatsort már le is tisztul az a néhány kérdéses dolog.
Köszönöm!
Balázs [ 2011-01-17 20:08 ]

Kedves Noémi!
Kevés az időm ,de kifejezetten jók a leckéid Köszi BalázsSz.Barbara [ 2011-01-10 20:03 ]

Kedves Noémi

Megkaptam a 100 leckéhez a hozzáférést és be is tudok lépni. + a gyakorló könyv is megérkezett.

Thank you very much!!!!!!éva [ 2011-01-06 20:50 ]

SZIA! Nem is tudom hogy hálálkodjak hogy rádtaláltam,egyszerüen megszeretetted velem az angolt,egyszerüen jo tanulni,könyünek és érthetönek tünnek a feledatok.Alig várom hogy leülhessek esténként és tanuljak,és már mind emlitetted ,igen öröm mikor már érzem hogy haladok,nagyon szuper,és mind most is gyakorolok,gyakorolok,és nem unom,ez nálam ujdonság! ÜDV: ÉVATakácsné Marika [ 2011-01-05 19:27 ]

Kedves Noémi?
Mire fel akarok tenni egy-egy kérdést, akkorra már kezd derengeni a dolog. Az angol fordítással nagyon küzdöttem, főleg a kérdő mondatokkal.. Még mindig elbűvölőek a feladatokwww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-12-14 16:35 ]

igyekszem:)))Péter [ 2010-12-14 16:34 ]

Kedves Noémi!

Köszönöm a választ. Külön öröm, hogy a nyelv mellett némi történelmet is tanulunk. :)

Üdv.: Pwww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-12-14 16:24 ]

NO PROBLEM:))Nándi [ 2010-12-14 16:14 ]

Köszönöm!
Ezt tényleg nem vettem észre!www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-12-14 14:20 ]

valaminek a sarkán - at the corner of (valami)

a sarkon - at the corner

café - 1802-ből ered ez a szó, mégpedig a francia café szóból, ami kávét, kávéházat jelent(ett), ez a szó pedig az olasz caffe (kávé) szóból ered, ugyanis utazók vitték Törökországból Velencébe ezt az italt az 1615-benPéter [ 2010-12-14 14:13 ]

Kedves Noémi!

Kérdés. Fentebb úgy írod, hogy ha valaminek a sarkán van, akkor azt mondom: at the corner of. A második tesztben a kérdésre a jó válasz, hogy
The café is at the corner. Azt, hogy The café is at the corner of, nem fogadja el.
Ha nem mondom meg, hogy minek a sarkán van a kávézó, akkor az of szót elhagyhatom minden esetben?
Másik kérdés. A café szóban mért használ é betűt, ha nincs benne az ábc-ben. Meg az angol billentyűzeten sem láttam. Ez egy kivétel?
Köszönöm!www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-12-14 12:02 ]

Kedves Nándi!

A 8. leckében van erről szó. Kérdő szórend.

NoémiNándi [ 2010-12-13 15:20 ]

Kedves Noémi!

Nekem csak az nem tiszta, hogy a létigét miért kell a mondatban néha máshova tenni.
pl.:
A posta közel van a templomhoz. - The post office !!is!! near the church.

Az étterem közel van a templomhoz? - !!Is!! the restaurant near the church?


Nándi
Péter [ 2010-12-11 13:27 ]

Remek a 3.lecke! Érdekes. Ha jó a mondat, akkor szépen hangzik és könnyebb kiejteni. Nem annyira töri az ember nyelvét. Ha szabad így mondanom.
Ha kicsit furán hangzik, tuti nem jó.
Nekem legalábbis úgy tűnik.

Üdv.Benedek Tünde [ 2010-12-04 10:35 ]

Kedves Noémi
Köszönöm a leckéket. Sajnos egy kicsit lassan haladok mert vizsgáim vannak, de mihelyt töb időm lesz folytatom. Nagyon könnyen lehet így tanulni!Marcsi [ 2010-11-11 11:15 ]

Szia Noémi!

Nagyon jók a leckék.
Várom a többit is.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-10-26 10:54 ]

Kedves Károly!

Ez egy kezdő tanfolyam, ahol az elejétől indulunk, és hát a kifejezések többsége természetesen nem a kezdő szint része.

NoémiJászberényi Károly [ 2010-10-25 18:32 ]

Kedves Noémi
Köszönöm az eddigi leckéket,könnyen és jól lehet haladni a tanulással.
Az angol kifejezésekből is kapunk ízelítőt? vagy még korai lenne.
Tisztelettel KárolyMészárosné Szili Edit [ 2010-10-13 18:12 ]

Kedves Noémi!

Köszönöm megkaptam a 100 lecke hozzáférését.
Be tudtam jutni a leckékhez.

Edit
Barna Péterné [ 2010-10-07 18:02 ]

Szia Noémi!

Képes vagyok egyfolytában órákat foglalkozni a leckével, annyira leköt. Szívesen és örömmel oldom meg a feladatokat.
Köszönöm.Fülöp Irén [ 2010-09-28 12:48 ]

Szia Noémi !
Köszönöm a leckét !anikó [ 2010-09-04 08:21 ]

Kedves Noémi.
Nagyon jók a leckék,csak egy kicsit lassan haladok,mert nem sok időm van.Sokszor emiatt vannak a hibáim,mert sietek.Most már csak akkor fogok bele ha ráérek,így csak napi egy órát tudok gyakorolni.Nagyon tetszenek a feladatok jól lehet belőle tanulni.
Üdvözlettel:Anikókata [ 2010-08-31 20:54 ]

Kedves Noémi.
Végre VALAKI akinek tényleg a tudás átadása a fontos. Nagyon köszönöm a leckéket, bár én elég lassan haladok,mert az időm is mindig kevés és pár lecke után ( ha nem 100-asok)időnként visszamegyek és csak akkor megyek tovább,-tanácsodat megfogadva-ha 100%-os a megoldásom. Szeretnék majd jelentkezni, -ha a 25 tutira megy- mind a 300 órádra. légyszíves az majd tudasd, hogy a részlet fizetést milyen ídővalumban kell teljesíteni. Azt is nagyon köszi hogy a 25 után is küldesz rengeteg anyagot önzetlenül és kitartóan. Minden jót és szépet kivánok a továbbiakban Neked kedves Noémi.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-08-29 12:46 ]

utcanevek elé általában nem tesznek névelőt, ezért IN OXFORD STREET

A postán van. - itt viszont kell névelő: It is in the post office.Emi [ 2010-08-27 06:53 ]

Szia Noémi!
Kérlek segíts hogy a helyes!!
It's in the post office. vagy It's in post office. A leckében igy szerepel a példa mondat: It's in Oxford sreet.

Szép napot!www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-08-24 23:00 ]

Kedves Éva!

Nem elírás, ellenőrizd itt: http://www.ldoceonline.com/dictionary/cafe

Éva [ 2010-08-24 22:14 ]

Kedves Noémi!
Csak jelezni szeretnék egy kis problémát, hogy az új szavaknál a cafe szó ékezettel van írva, s nekem ez furcsának tűnt, ezért azt gondolom talán elírás...
Üdvözlettel: Éva.www.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-08-24 09:36 ]

Semmi gond. Gyakorold, gyakorold, és menni fog. Itt meg senki nem nevet ki, vagy ilyesmi.

NoémiEmi [ 2010-08-24 09:35 ]

Közben rájöttem,sokkal körűl tekintőbb leszek. Helyesírás különben nem volt az erősségem,és még társúl hozzá egy nagy adag bizonytalanság!
Azér nagyon köszönöm.

Üdvözlettelwww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-08-24 09:13 ]

A helyesírás lehet a gond.

The post office is near the church.
Is the restaurant near the church?
The restaurant is near the black house.
Where is the church?Emi [ 2010-08-23 20:27 ]

1,The post office is naer the chocrh.
2,Is the restaurant naer the chorch?
3,The restaurant is naer the black house.
4,Where'is the chorch? Ezek hibásak!

Üdvözlettelwww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-08-23 20:13 ]

Nem tudom, mert nem tudom, mit írsz be. A segítség gombot kell nyomogatni, és kiadja a helyes választ.

NoémiEmi [ 2010-08-23 20:10 ]

Kedves Noémi! Megzavart a hármas feladat, akár hogy csinálom mindig hibás a fele!Mi lehet a hiba?

Üdvözlettelcsarnai katalin [ 2010-08-21 22:58 ]

noémi ez egy kicsit megizzasztott de jo volt üdv katawww.angolnyelvtanulas.shp.hu [ 2010-08-05 21:28 ]

Nagyon szívesen, és remélem, a többi lecke és épp ilyen építő lesz számodra.

NoémiPiroska Venczdel [ 2010-08-05 21:19 ]

szia Noemi!
Nagyon sokat tanultam az eddig kuldott leckeidbol.En sok mindenn alap dologgal nem voltam vagyok tisztaban ,de a Te modszered rengeteget segitett eddig Nogyon koszonom.Noémi [ 2010-07-28 18:40 ]

1. Is the café in this park?
2. The restaurant is near the black house.Emma [ 2010-07-28 18:34 ]

Szia Noémi?
Lenne pár kérdésem a 3. feladattal kapcsolatban.
1.Mi a megoldása ennek a kérdésnek?:A kávézó ebben a parkban van?
2.Mi ezzel a baj?:Az étterem közel van a fekete házhoz. - The restaurant is near the black hause.KRISZTI [ 2010-07-22 20:51 ]

SZIA NOÉMI.
KÖSZÖNÖM A LECKÉKET. EGYRE NEHEZEBBEK,DE NAGYON ÉLVEZEM HOGY EL KELL GONDOLKODNOM A FELADATOKON ÉS ÍGY IS SIKERÜLNI SZOKOTT.

PUSZI :KRISZTIDancs Marcsi [ 2010-07-09 03:24 ]

Kedves Noémi!

Nagyon köszönöm a leckéket .
Korában valamennyire megtanultam angolul , de 6 évet kihagytam , hogy nem kellett beszélnem Angolul és sokat felejtettem mint mikor benne voltam , hogy minden nap beszéltem a nyelvet.
Rájöttem , hogy hogyan nem fogom elfelejteni.
Vettem 1 Angol könyvet és amikor már nagyon jól megy minimum 1 hónapba 1 , 2 Angol nyelvű könnyv kiolvasása mellett nem fogom elfelejteni vagy ha filmet nézek aminek nincs magyar forditása.
Nagyon szépen köszönöm amiket küldtél, és mindenkinek jó tanulást kívánok!
Üdvözlettel:MarcsiNagy Géza [ 2010-06-10 19:50 ]

Szia Noémi!
Köszönöm a leckéket nagyon jók, de sajnos a soron következő 16-17. leckét nem kaptam meg. Ha tudnál ebben segíteni azt megköszönném.

További sok sikert: Nagy GézaNoémi [ 2010-06-10 18:42 ]

Kedves Erzsébet!

Pont az előtted szóló két hozzászólás erről szól.Ferencziné Kecskeméti Erzsébet [ 2010-06-10 18:33 ]

Szia Noémi!
A 15. leckéig megkaptam minden ingyenes nyelvleckét, de a többit nem.
(25-ig kellett volna).
Mások is érdeklődtek a nyelvleckéid iránt, így link-eket odaadtam nekik, hogy a 25 lecke után is jelentkezhetnek, kérhetik a folytatást a nyelvleckékből.
Gondolom nem ez volt a gond.?
ErzsiMakay Miklosne [ 2010-06-10 16:03 ]

Kedves Noemi! Mindig alig varom a kovetkezo lecket,de sajnos a 16. nem jott meg.Nem tudom mi lehet az oka,de most latom hogyvalami hiba van mert most folyik az elharitasa.Koszonom aleckeket nagyon tetszik, csak tanulnikelltovabbi sikereket kivanok a tanitashoz ZsazsaNoémi [ 2010-06-10 15:30 ]

KIS TÜRELMET, HIBAELHÁRÍTÁS FOLYAMATBAN, HAMAROSAN ISMÉT MENNEK A LECKÉK.Mónika [ 2010-05-21 18:38 ]

Szia Noémi!
Köszönöm a leckéidet. Én már nem vagyok abszolút kezdő, de bizony van jó pár dolog, amit akkor nem tanultam meg. Pl. a This/It szavak közti különbség. Az oldalon található játékokat, ami a Tesztek végén van, nagyon szeretem. Valami miatt némelyik nem indul el, de a többi nagyon hasznos, és szórakoztató.
Noémi [ 2010-05-03 10:02 ]

Leckéinket automata küldi, és a rendszer szerint neked már a 24.lecke is kiment. Minden lecke végén van tartalomjegyzék, így tudsz ismételni.Bardon Mária/Mara/ [ 2010-05-03 09:57 ]

Kedves Noémi.
Nem kaptam meg a 22. leckét.
Kérlek küld el.
Köszönöm: MaraNoémi [ 2010-04-22 09:35 ]

A -th- soha nem ejtődik D-nek, még akkor sem, ha úgy hallod:)) A kiejtést tanító videók brit angol.Anikó [ 2010-04-21 21:13 ]

Kedves Noémi!
Abszolut kezdőként fogtam hozzá a tanuláshoz. A kiejtés nagyon nehéz, főleg, hogy a betűösszetételek egyszer így, máskor úgy ejtendő más-más szóban. Elég naiv kérdés lehet, hogy a the névelőt zhö-nek írjátok, de a harmadik feladatban egyértelműen dö-nek hallatszik. Most így vagy úgy ejtjük. Melyik a jó? A másik kérdésem, hogy ez az amerikai angolt, vagy az angol angol kiejtést tanítja?
Köszibakos gyuláné [ 2010-03-20 20:50 ]

szia noémi

15dik leckét kaptam utoljára.
azóta nem jött új lecke de szeretném,
hatovábbra is küldenéd a leckéket.
elöreis köszönöm.
amugy meg nagyon jók aleckék,Noémi [ 2010-03-03 08:15 ]

over there - amott
there - ott

over there hangsúlyosabbmaria [ 2010-03-02 14:35 ]

Hosszu, nehez lecke volt nekem, de nagyon hasznosm, elengedhetetlen, ha kulfoldon van az ember. Mi a kulonbseg a there es over there kozott?
Koszonettel mariaXY [ 2010-02-18 11:44 ]

Thank you! :)abraham54@freemail.hu [ 2010-02-16 14:22 ]

Szia Noémi!Nagyon könnyen lehetett követni, nagyon jó,hogy közben olvasom is,szinte
belelkesit,mintha ott lennék.Köszönöm: GabriellaNoémi [ 2010-01-31 12:24 ]

Kedves Istvan!

Nagyon köszönöm véleményed:))

szép napot: NoémiIstvan [ 2010-01-29 15:02 ]

Kedves Noemi.Nagyon tetszik ez az egessz tanulasi modszer.en ugy ereztem soha nem tudok megtanulni jol angolul,de amiota itt belekezdtem a tanulasba maris ugy erzem,hogy sokat tanultam.Nogyon orvendek,hogy ratalaltam erre az oldalra.Nagyon szepen koszonok mindent.Kata [ 2010-01-07 20:06 ]

Kedves Noémi!
Először is köszönöm a sok lelkesítő szavakat,nagyon nagyszerű ez a lecke,csak van két probléma.1,-kicsit lassan haladok mert rengeteget kell gyakorolnom.De végül is azért választottam ,hogy magam osztom be a tempót. 2,a többi leckét nem tudom megrendelni,mert munkanélküli vagyok,és bizony még az a kevés összeg is nagyon hiányozna a kasszából.Sajnálom,de abban bízok,hogy hát ha lesz még máskor is lehetőség ilyen kedvező megrendelés.
De már ez is nagyszerű segítség volt,köszönet érte!!!Ferenc [ 2009-12-20 01:59 ]

Köszönöm a 15. leckét. Jók voltak a bónuszfeladatok.Róza [ 2009-12-16 22:51 ]

Kedves Noémi csinálgatom csinálgatom csinálgatom.Néha több néha kevesebb sikerrel.Az anyag nagyon jó csak tanulni kell. Köszönöm. Minden jót Neked:))))Krisztina [ 2009-12-08 09:52 ]

Szia Noémi!

Szeretném megkérdezni tőled hogy a 300 leckés anyagra hol tudok felíratkozni?Nagyon jó az oldal sokat segít.
KrisztaKanyó Zsuzsa [ 2009-11-05 10:27 ]

Kedves Noémi!Nagyon köszönöm a leckéket.Atanulmány sokat segített,bár előbb jutottam volna ezekhez az ismeretekhez.Igaz,jobb későn,mint soha.Zsuzsatamás [ 2009-10-22 20:07 ]

Kedves Noémi,köszönöm az anyagot lassan haladok vele mert nagyon sok a munkám,de már eddig is sokat segíttet köszönöm.Judit [ 2009-09-22 20:42 ]

Végre sikerült !!!!!Judit [ 2009-09-22 19:49 ]

Visszamentem az elejére minden 100%-os ez mégse megy!Nagyon kevés a mintapélda, a 2. feladatban viszont nagyon változatos!Nem megy, azt hiszem megvárom a párom majd segít.Judit [ 2009-09-07 20:58 ]

Hát ez a lecke a halálom, valahogy nem megy!!!!Hangodi Júlia [ 2009-09-02 08:33 ]

Kedves Noémi!

Köszönöm szépen az anyagot, nagyon örülök, hogy "rád" találtam, igazán nagyon hasznos és nagyon jól felépített anyag.
Én eddig nem tanultam egyáltalán angolt, 52 éves vagyok és úgy gondoltam hogy ezt már csak fiatalok tudják megtanulni, de most átértékeltem a saját véleményem.
A teszteket rendszeresen megoldottam, nem volt mindig 100 %, igénybevettem a segítség gombot, a végén lévő tesztet is megoldottam kinyomtattam magamnak és kijavítottam, nem akartalak még ezzel is terhelni.
Én holnap elutazom Londonba (a lányom ott dolgozik)és 13-án vasárnap jövök meg. Szeretném ha a további leckéket csak akkor küldenéd ha itthon vagyok, ha ez megoldható lenne nagyon megköszönöm.

Üdvözlettel: Júlia

Noémi [ 2009-08-31 10:35 ]

Nem, a HOUSE szót nem jól írtad. The restaurant is near the black house. És a feladtban a mondat végén már van pont, azt se tegyél pluszban.

Ha lenn a segítség gombra kattingatsz, akkor kiírja a helyes választ:))Éva [ 2009-08-31 08:29 ]

Szia Noémi!

Nem tudok megbírkózni a 15. lecke 2. feladatának utolsó mondatával.
Az étterem közel van a fekete házhoz.
The restaurant is near the black hause.
Ezt a választ nem fogadja el. Nem jó?
üdv.Cintia [ 2009-08-24 19:33 ]

Eddig ez a lecke tetszett a legjobban :)
Köszönöm az anyagokat!Margit [ 2009-08-18 14:39 ]

Kedves Noémi!
Ez kezd egyre nehezebb lenni. Azért igyekszem.Németh Norbert [ 2009-08-07 14:32 ]

Köszönöm szépen az anyagot.NAgyon tetszik...!!!Andrea [ 2009-07-14 21:49 ]

En is megkaptam a lecket ,nagyon orulok neki.
Halasan koszonom:AndreaNoémi [ 2009-07-14 12:31 ]

Szuper:)) Jó tanulást kedves Henrietta!Henrietta [ 2009-07-14 11:32 ]

Megkaptam a leckét. Köszönöm szépen.Noémi [ 2009-05-31 12:13 ]

Kedves Zsovi!
De van "é": nem elírás. Idemásolom neked a Longman szótárból, nem én találtam ki:))

café [countable]
1 a small restaurant where you can buy drinks and simple meals

Amennyiben csak ez volt a hibád a tesztben, akkor az attól még 100%, nem?

Noémizsovi [ 2009-05-30 21:48 ]

Persze "é" nincs. :Dzsovi [ 2009-05-30 21:45 ]

Szia Noemi!

A kezdo 2. feladatnal angolra kell forditani, nem magyarra. Gondolom eliras..

A "cafe" szo gondot okozott a 2. es az 5.feladatban, mert az angol billentyuzeten nincs "e'". Egyebkent nem ugy helyes, hogy "cafe"?
Udv :)


SzavazásMinden nagyon jó volt. Igazán egyszerű, élvezetes így a tanulás. Melinda

Kedves Noémi! Hihetetlen, hogy ilyen jól összeszedted a fontos dolgokat és tényleg nagyon jól lehet haladni, érthető, világos minden.

Noémi! Csodát tett velem ez a módszer! Magabiztosságot , sikerélményt ad ez a mósszer! Köszönöm Kata

Hang-kép-gyakorló feladatok!Minden leckénél. Ennél több nem kell, csak a tanulón múlik a többi. Maria, 25 lecke után

Eddig úgy gondoltam,hogy kitörik a nyelvem az angolban, de most ezeket a leckéket hallgatva, gyakorolva, reményt látok arra, hogy fog menni sok-sok kitartással. Köszönöm a lépésrõl-lépésre való magyarázatokat

Kedves Noémi! Véleményemet kéred a leckékről, nos elmondom amit gondolok. Én a nulláról kezdem az angolnyelvet. Próbálkoztam ezzel-azzal, de semmi eredmény. Ezek a te leckéid tiszták, és világosak számomra. Van hanganyag, feladatok. Egyszóval összefoglalva gratulálok, éa nagyon köszönöm. További sikeres jó munkát kívánok: J.L.P

Nagyon örülök,hogy ennyi jó tippel látsz el minket.Különösen örülök a szótanulási tippednek a magyar mondatos környezetben.Ugyanis mindig is a szavak tanulása volt a számomra a legnehezebb és uncsibb.Ennek nagyon örülök mert így tényleg jobban megmarad, ugyanis én vizuális típus vagyok de tényleg abból.Sok éve tanulom már az angolt és sajna mindig újra kezdõként,de most ezzel a módszerrel nagy elõre lépés lesz mivel én Angliában élek.A nyelvtan az oké de a szókinccsel voltak a gondok,de hála neked ez az akadály is legyõzve. Sok sikert a továbbiakban is. Egy hûséges rajongód:Timi

Hát nem is tudom, hogy mit mondjak! Keresem egy ideje a megfelelõ szavakat, de nem találom.Nagyon jók a leckék. Ugyanis mindig is a szavak tanulása volt a számomra a legnehezebb és uncsibb.Ugy gondoltam mit veszíthetek, megpróbálom! Ahogy haladok a leckékkel egyre inkább tetszik! Már most imádom, pedig csak nemrég kezdtem...Élvezetes a tanulás! A hangos leckék tényleg sokat segítenek.KÖSZÖNÖM! Rózsika

Köszi Noémi, végre egy egyszerû, érthető, - nem lóverseny - a saját tempómnak megfelelõ nyelvtanulás.

Amit én tõled kaptam az angol nyelvtanulást illetõen, az felejthetetlen és mindent nagyon köszönök, 1 év tanulás után elmondhatom hibával ugyan de beszélem az angolt, megértenek és ez a Te érdemed elsõsorban...a szócsokor ismétlés is remek ötlet. Gondolj ránk mindig a továbbiakban is. Szeretettel üdvözöllek:iluska

Nagyon jók a leckék. A tanulás során mindíg kibukik, mi nem rögzült, és oda gyorsan vissza tudok menni, és újra át tudom venni. Mert jól áttekinthetõ és utána folytathatom a jelenlegi leckénél. Nem tudom ki hogy van vele, de nekem kell 1 hónap (napi 2-3 óra) hogy 25 leckét átvegyek. Örömmel tölt el hogy érzem egyre többet tudok, és itthon, kényelmesen és bármikor elõvehetem és tanulhatok. Mindenkinek további jó tanulást kivánok. Éva

Megmondom õszintén, az elején egy kicsit szkeptikus voltam, de gondoltam: mit veszíthetek, megpróbálom! Ahogy haladok a leckékkel egyre inkább tetszik! Köszönöm a lehetõséget! Miklós

Már most imádom, pedig csak nemrég kezdtem...Élvezetes a tanulás!KÖSZÖNÖM!

Nagyon jó már megtanultam annyi szót amennyit a suliban egy angol óra alatt nem lehet meg tanulni.Ennek a programnak köszönhetõen könnyen és kevesebb mint 10 perc alatt megtanultam a kifejezéseket. Fanni

Már müködik is a 2-dik szint.Remélem tudok időt szakítani, hogy rendesen átvegyem a leckéket, hisz ez a tanulási mód valóban annyira rugalmas, és ugyanakkor sokoldalú, hogy amint mifelénk mondják ,,Valósággal beléd rágja az angol nyelv elsajátítását,, Teljesen tudatában vagyok annak, hogy ha ezek után sem érem el amit akartam ez teljesen rajtam múlik. Ugy, hogy még egyszer nagyon szépen köszönöm (KG)

Szia Noémi! :) Köszönöm a leckéket, ezek nélkül nem is tudtam volna semmire jutni. Nem gondoltam, hogy ilyen jól meg lehet tanulni ezt a nyelvet interneten is. És ahngos leckék tényleg sokat segítenek. ;) ADRI

Hát nem is tudom, hogy mit mondjak! Keresem egy ideje a megfelelõ szavakat, de nem találom. A fantasztikus, tökéletes, hihetetlen nem megfelelõek. Ha mindenhol ezzel a módszerrel tanítanák az idegen nyelvet, mindenki beszélne legalább egyet!!!!!!! Hálás vagyok!

Minél elõbbre tartunk a leckékbe egyre jobban lehet ráérezni, mennyire jól és érthetõen vannak a leckék összeállitva nagyon köszönöm Noémi ezt a lehetõséget már barátaimnak is elmondtam õk is szeretnék megkapni a leckéket ha lehet Üdv Nóri

Kedves Noemi:) nagyon teszik ez az osszeallitas ahogyan ki van dolgozva, a feladatok is:) nagyon konnyeden tanulhato , attekintheto . egyszeruen kifogastalan , nagyon tetszik. Koszonom :) Zsuzsanna

Szia Kedves Noémi! Nagyon jó módszer engem arra emlékeztet, ahogyan a gyermekeimet tanítottam beszélni amikor kicsik voltak .Nagyon örülök, hogy erre a oldalra találtam ami perciciz és alapos, ugyanakkor szórakoztató tanulásban lehet részem!Mivel nagyon kezdõ vagyok de az igyekezet akarat meg van bennem és ez a csodás lehetõség ,hogy tanulhatok! Szóval Köszönõm!!További szép nyári napot kívánok !Üdvözlettel : Péter Katalin

Imádom ezt az idõszakot, mikor ide ülhetek és \"Angolozhatok\" Még a vén fejemnek is jólesik ez a kényeztetés, amilyen tempóban és stílusban gyakorolhatom. Köszönöm - Kovács Manci

3éve élek Angliában,és nem bírok megtanulni.Hiába jártam olyan tanfolyamra ahol angol tanár van egyszerûen nem tudok tõlük tanulni.A te leckéd nagyon tetszik,végre értem a különbségeket.Ez a lecke most egy kis fénysugár a számomra.Most már egy jó adag szorgalomra van csak szükség.Bár ha ,van siker élmény azzal sem lesz gond :-)Köszönöm Tünde

Nekem egyáltalán nem tûnik szájbarágósnak. Élvezem, hogy erõlködés nélkül, észrevétlenül tanulok. Mire hibátlan lesz a feladat, már tudom írni, mondani. Nekem nagyon tetszik. Annak, akinek ez szájbarágós, az talán nem ezen a szinten van, hanem elõbbre. Annak is örülök, hogy nem sok a lecke. Így már elõre nem nyomaszt, hanem örömmel állok neki, hiszen tudom, hogy hamar végzek. Tényleg nem tûnik munkának a tanulás ezzel a módszerrel. - László

Gratulálok!Ez nagyon nagy. Huszon év kihagyás és állandó halogatás után meghoztad a kedvem! Jönnek a sikerélmények és ez jó!Nagyon jó!

"Nagyon érdekes és tartalmas volt ez a 25 lecke.Imádtam tanulni.Teljesen kezdõként ültem le és most már bátran átmerek kapcsolni az angol nyelvû tv csatornákra és ha angolul szóltak hozzám az utcán,nem akadzam meg.Még ráadásul hallom a különbségek a brit angol és az amerikai angol között.Egyszerûen meglepõdtem,hogy 0 angol tudással hová fejlõdtem az Ön segítségével!Thank you!!!" Kata

Nagyon jó a módszer, én szoktam is csinálni. K. Ida

Az angol leckéidnek köszönhetően a minap meg mertem szólalni angolul és nem ráztam le a kérdezőket azzal, hogy 'Sorry I don't know" Köszönöm! :) Dóra

Olyan érdekes, hogy az iskolában a tanár olyan furcsán magyaráz itt meg egyszercsak azon kapom magam, hogy értem mit mondanak

SZUPER:)) EZ AZTÁN A SIKER. CSAK ÍGY TOVÁBB. NOEMI

A leckék nagyon jók, elõször érzem, hogy az angol tanulására fordított idõm nem haszontalanul telik!

Kedves Noémi! Több ingyenes nyelvleckét is kipróbáltam. A Tied a legtanulhatóbb. Minden segítséget megadsz! Köszönettel: B.M.

Kedves Noémi! Nagyon hálás vagyok neked. A módszerednek köszönhetõen már dolgozom és csak angol munkatársaim vannak és szuperul értjük egymást, sõt a fönököm is angol. Mint már írtam egy éve élek Angliába. Köszönöm Agi

Szia Noémi, már egy ideje kapom a leckéidet és eddig nem vettem komolyan, Azt hittem ez is egy a sok kozul. De most nekiálltam átnézni és el vagyok hulve, nem csak tanulhato, hanem tudom mérni a haladást. Erre nagy szukségem van.Nagyon koszonom.

Nekem eddig a kiejtéssel volt a legtöbb problémám. Nagyon jónak találom ezt a módszert, mert a hanganyag segítségével bármikor újból és újból meghallgathatom a kiejtést. Sokaknak ad segítséget akik nem tudnak angol nyelvi környezetben eltölteni néhány hetet vagy akár hónapot. Köszönet egy nyugdíjastól

"Szia Noémi! Sokat próbáltam angolul tanulni,de csak most lett hozzá kedvem. Soha nem gondoltam volna hogy szeretettel fogok vele foglalkozni. Fantasztikusan van összerakva,és a személyes biztatással és a jótanácsokkal több mint100%. Végre angolul TANULOK! További sok sikert és köszönöm."

Úgy gondolom , ha valaki igazán elakarja sajátítani a nyelvet akkor itt igazán megteheti! Minden lehetõség adva van ,és annyi a segítség, hogy csak akarni kell. Én már tanultam más nyelvet is, anyagiakban is jelentõs volt, és segéd segédanyagokban sem kaptam ennyi segítséget!A következõ 25 leckével is nagyon szeretek majd foglalkozni! Köszönöm (Tompai Irén)

Sziasztok, ez a lecke fantasztikus! Jó néhányszor megismételtem az elsõ feladatot, és probáltam párhuzamosan mondani a szöveget a hallott szöveggel, amíg nem voltam elégedett önmagamal, mivel hogy nekem a beszéddel van nagy problémám. Ha már az elsõ feladattal megbírkóztam, a többi nem csinált nagy problémát. Lýdia


Online ANGOLNYELVTANULÁS!!